EnglishItalianIT

facebook-3-24blogger-3-24


StudioCriss
vam lahko pomaga pri pripravi dokumentacije potrebne za ustanovitev pravne osebe ali samostojnega podjetnika, vas vodi skozi celoten postopek vse do pridobitve davčne številke, vpisa v sodni in poslovni register ter pridobitve identifikacijske številke za namene davka na dodano vrednost.
Naši naročniki vidijo prednost v tem, da se jim posvetimo ter jih že pred registracijo seznanimo z zakonodajo na področju davkov in računovodstva. Svetujemo jim glede pravne oblike poslovanja ter pomagamo pri oblikovanju interne računovodske službe, v kolikor je to potrebno.

Prav tako vas lahko vodimo skozi postopek statusnega preoblikovanja družbe ali spremembe lastništva, sedeža, odgovorne osebe, dejavnosti, itd..