EnglishItalianIT

facebook-3-24blogger-3-24

 

V StudioCriss d.o.o.  izvajamo storitve s področja računovodstva, davkov, financ, delovnih razmerij ter svetujemo pri ustanavljanju in vodenju poslovnih subjektov.
Računovodstvo ter računovodske storitve razumemo kot bistveni steber za uspešno poslovanje in upravljanje vašega podjetja. Naša storitev je celovita, kar pomeni, da podpira celotni spekter aktivnosti, ki jih določa vaša interna organizacija dela in dejavnost vašega podjetja.
Z našimi strankami ustvarjamo dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na zaupanju. Zaupanje pridobivamo s strokovno in kakovostno opravljenim delom, prilagodljivostjo, sodelovanjem s strankami in hitro odzivnostjo na spremembe.

Naše podjetje teži k nenehnemu usposabljanju in izobraževanju svojih zaposlenih. Sodelujemo pa tudi z zunanjimi strokovnjaki in institucijami. Naše stranke so domača in tuja podjetja različnih velikosti in dejavnosti.
Strokovnost in korekten odnos do strank je pri nas na prvem mestu.


Svetovanja, kontroling in druge podobne storitve izvajamo na podlagi povpraševanja stranke. Kot zunanji sodelavec lahko nudimo dodatno strokovno in organizacijsko podporo vašemu lastnemu računovodstvu.

Nudimo vam naslednje storitve:
- računovodske storitve   
- pomoč pri registraciji podjetja  
- davčno svetovanje    
- pomoč in podpora pri urejanju delovnih razmerij      
- oddajanje poslovnih prostorov
- druge storitve