EnglishItalianIT

facebook-3-24blogger-3-24


Zavedamo se, da naročnik potrebuje celostno in zaokroženo vsebino storitev na enem mestu. Prav zaradi tega našim strankam ponujamo številne druge storitve tesno povezane z računovodstvom. Naj jih naštejemo le nekaj:

 • administrativne storitve (izdajanje računov, priprava potnih nalogov ipd.)
 • izvajanje plačilnega prometa,
 • priprava izvršb,
 • priprava opominov,
 • obračunavanje obresti,
 • prijava delavcev v zavarovanje,
 • odjava delavcev,
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,
 • računovodstvo na terenu,
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih,
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev,
 • prijava na razpise,
 • pravna pomoč, tudi pomoč pri združitvah, pripojitvah podjetij,
 • pomoč pri ustanovitvi podjetja.