EnglishItalianIT

facebook-3-24blogger-3-24


Delovno pravo je osnova delovnih razmerij in je kot tako pomembno za vsakega delodajalca. Ustrezno urejeno področje delovnih razmerij po eni strani zagotavlja uspešno izvajanje nalog, po drugi strani pa stimulira dobro počutje zaposlenih, kar skupaj pripomore k dobremu poslovnemu rezultatu.
Naše podjetje vam lahko pripravi dokumentacijo, povezano z zaposlovanjem tujcev in pridobitvijo delovnih dovoljenj.
Za naše naročnike opravljamo sledeče storitve :

 • razlago predpisov o delovnih razmerjih,
 • seznanitev z minimalnimi in priporočljivimi standardi, ki se navezujejo na delovno pravo,
 • spremljanje in seznanjanje z novostmi delovnopravne zakonodaje in predlaganje ustreznih rešitev,
 • izdelavo internih aktov,
 • vodenje ustreznih kadrovskih evidenc,
 • komuniciranje z institucijami, povezanimi s področjem delovnih razmerij,
 • ustrezna poročanja državnim organom,
 • vse postopke v zvezi z zaposlovanjem delavcev,
 • izdelava pogodb o zaposlitvi,
 • izdelava aktov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi,
 • izdelava pogodb o izobraževanju,
 • povezavo in podporo izplačilom iz delovnih razmerij,
 • zaposlovanje tujcev: pomoč pri pridobivanju delovnih dovoljenj, dovoljenj za bivanje.